Naše aktivity Vzdělávání

Pilotního běhu kurzu se v roce 2024 účastní pouze ambasadoři uzavřeného grantového programu Paliativní praktici, který realizuje nadační fond Abakus.

Kurz Péče v závěru života v ordinaci praktického lékaře

Koordinační tým:
MUDr. Pavel Demo
MUDr. Tereza Pacíková
Ing. Pavla Haflantová

 

Financování:

Kurz, stejně jako celý program Péče v závěru
života v ordinaci praktického lékaře, je financován
nadačním fondem Abakus

 

Garance:

Česká společnost paliativní medicíny
MUDr. Ondřej Kopecký
MUDr. Ondřej Sláma

Kapacita:
Max. 15 osob

Délka:
Kurz v délce trvání 9 dní + 3 dny praxe
1 den kurzu = 5 x 1,5 h bloky
3 dny (18 h) praktické výuky v mobilním/kamenném hospici

Anotace:

Cílem kurzu je podpořit praktické lékaře, sejmout z nich obavy, naučit identifikovat pacienta, který profituje z péče v závěru života, sestavit a aplikovat plán a cíl péče, hodnotovou anamnézu. Sdělit, že péče v závěru života je v našich ordinacích možná, smysluplná, bezpečná. Výuka bude probíhat prakticky, s využitím kazuistik, role playing (účastníci budou informováni dopředu, také budou požádáni o připravení si vlastních příkladů z praxe - dobrovolné). Před kurzem účastníci obdrží cca 20 stránkový soubor pdf k přípravě na kurz, kde bude prostor pro vlastní poznámky a také jim bude sloužit následně do praxe.

Partneři

Nadační fond Abakus realizuje uzavřený grantový program, prostřednictvím kterého podpoří zástupce z řad praktických lékařů z krajů napříč Českou republikou.
Nadační fond Abakus
Česká společnost paliativní medicíny
Nadační fond Kliniky paliatavní medicíny